Produkty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 listopada 2012 09:15

 

Torf jest specyficznym utworem charakteryzującym się wyjątkowo dużą pojemnością wodną. Torfowisko jest w zasadzie zbiornikiem wodnym zawierającym niewielkie ilości części mineralnych. Zawartość wody w torfie jest zmienna uzależniona od czynników zewnętrznych (np. opady, odwodnienie), składu botanicznego i stopnia rozkładu. Ilość wody zawartej w torfie stanowi o jego wilgotności. Wilgotność względna torfu czyli stosunek masy wody zawartej w torfie do ogólnej masy torfu wyrażona w procentach może przyjmować wartości od 0 -100%, praktycznie do 96%.

Torf ze złoża "Puścizna Wielka" wykazuje przydatność dla ogrodnictwa, leśnictwa oraz dla lecznictwa sanatoryjnego ( borowiny).


  • Borowiny:

Borowiny ze złoża Puścizna Wielka spełniają wszystkie wymagania jakościowe, określone dla borowiny typu wysokiego.

Ocena Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

 

 

  • Torf:

Oferujemy w ciągłej sprzedaży:

Torf ogrodniczy Torf ogrodniczy odkwaszony Substrat torfowy

Zastosowanie:

- do produkcji substratów podłoży
ogrodniczych
- po odkwaszeniu do produkcji okryn
pieczarkowych
- do poprawienia struktury gleby

Właściwości:

- wysoki sphagnowy
- wilgotność ok.60%
- popielność ok. 7%
- pH (w H2O 3,2 - 4,5
- sprężysty antyseptyczny
- stopień rozkładu ok. 30%

Zastosowanie:

- jako podłoże ogrodnicze przy rozsadach
i uprawach warzyw
- dobry do produkcji pomidorów
i ogórków w gruncie i pod szkłem

Właściwości:

- lekki, pulchny, przepuszczalny,   dobrze przyjmujący
i utrzymujący wilgoć
- mikroelementy   Fe, Mn, Cu, Zn, Mo
- makroelementy   N : P2O5 : K2O : MgO
=  10 :  20   :   20  :  6
- nawożenie pogłówne po 8 - 10 tygodniach
od wysadzeń
- pH (w H2O 5,5 - 6,5

Zastosowanie:

- do produkcji podłoży ogrodniczych
- do produkcji okryn pieczarkowych
- do poprawienia struktury gleby

Właściwości:

 

- wysoki sphagnowy
- wilgotność ok.60%
- popielność ok. 7%
- pH (w H2O 3,2 - 4,5
- sprężysty antyseptyczny
- stopień rozkładu ok. 30%